http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/พริตตี้-นักศึกษา-ดารา-ฟุตบอล.jpg
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/พริตตี้-นักศึกษา-ดารา-ฟุตบอล.jpg
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/พริตตี้-นักศึกษา-ดารา-ฟุตบอล.jpg
ดารา, ธนาคาร, บอล, บัตรกดเงินสด, บัตรเครดิต, พริตตี้, รางวัล, หวย, เงิน, โอนหนี้,ภาษี,ลดหน้ำหนัก,ศัลยกรรม,ความงาม,หวย
การบริการ บัตรเครดิต สินเชื่อ โอนหนี้ บัตรกดเงิน 1
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/หัวใจ-การบริการ-บัตรเครดิต-สินเชื่อ-โอนหนี้-บัตรกดเงิน.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/บริการ-บัตรเครดิต-สินเชื่อ-เงิน-หวย-เลข-ดวง-พริตตี้.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/เงินด่วน-พริตตี้-ฟุตบอล-ธนาคาร.png
โอนหนี้-บัตรเครดิต-เงิน-ธนาคาร

สถิติ!ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซค์

http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/เลขเด็ด-ดวง-ศัลยกรรม-บัตรเครดิต.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/การเงิน-ธนาคาร-เลข-หวย-ดวง.png

ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนว่างงานต้องรู้ เพราะสิ่งนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ที่ไม่ว่าคุณจะตกงาน ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ไม่รู้จะหาทางออกยังไง ก็อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะยังมีประกันสังคมรองรับอยู่…

   สำหรับคนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมและส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 15 เดือน หากตอนนี้คุณกำลังตกงาน จะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ถ้าไม่ได้ออกจากงานเพราะทำผิดกฎหมาย หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ก็อย่าเพิ่งท้อแท้หรือหมดหวัง อยากให้ลองนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราทำงานแล้วพอเงินเดือนออกสำนักงานประกันสังคมก็จะหัก 5% ในทุก ๆ เดือน ซึ่งหลายคนไม่เข้าใจว่าหักไปทำไม เพราะเงินเดือนที่ได้ก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้แหละครับ ตอนที่เรากำลังลำบาก สำนักงานประกันสังคมได้นำเงินที่เรา ๆ ท่าน ๆ เสีย 5% ในทุก ๆ เดือน มาช่วยเหลือเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยาก ด้วยการให้เงินเดือน พร้อมหางานให้เราฟรี ๆ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามอ่านได้จากบทความนี้นะครับ

   โดยสิ่งแรกที่ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง ลาออกจากงาน หรือว่างงาน ต้องทำคือ รีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน โดยหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีดังนี้

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ผู้ประกันตนมีสิทธิในกรณีว่างงาน

 ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น สมมติตกงานวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2558 ให้นับย้อนไป 15 เดือน คือนับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2557 – มิถุนายน 2558 แล้วดูว่าในช่วงนั้นเราส่งเงินถึง 6 เดือนไหม ถ้าภายใน 15 เดือนตามช่วงเวลาดังกล่าวผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนก็สามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้

เมื่อว่างงานแล้วผู้ประกันตนจะต้องทำอย่างไร

  1. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น
  2. มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้
  3. ไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
  4.   ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้

                  >ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

                  >จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

                  >ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง

                  >ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

                  >ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างรับความเสียหายอย่างร้ายแรง

                  >ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

                  >ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

                 >ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

           ทั้งนี้ผู้ประกันมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย

  ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่นี่ 

                                   สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทน

                                                   กรณีถูกเลิกจ้าง

 ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ (อัตราค่าจ้างจริงต่ำสุด) 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน (อัตราค่าจ้างจริงสูงสุด) 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท หรือถ้าหากผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินเดือนที่คิดจากฐานไม่เกิน 15,000 บาท หรือเท่ากับ 15,000 x 50/100 = 7,500 บาท

             กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

           ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

      เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)

          ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

           ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

        การได้รู้ว่ามีสิทธิอะไรบ้างที่เราควรได้รับเมื่อถูกบอกเลิกจ้าง เพื่อรักษาประโยชน์ของตนเอง ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันเลย เพราะฉะนั้นกระปุกดอทคอมจึงได้รวบรวมมาให้ดูกันว่า หากถูกเลิกจ้างแล้วประกันสังคมจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง แล้วมีเงินชดเชยส่วนไหนอีกหรือเปล่าที่เราควรได้รับ มาดูกันเลย….

เกาหลี,ซงจุงกิ ,Song Joong Ki,บัตรเครดิต--สินเชื่อ-โอนหนี้,ธนาคาร
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/ธนาคาร-สถาบันการเงิน-บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล-โอนหนี้.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/ฉุกเฉิน-เงิน-สินเชื่อ-ธนาคาร-บัตรเครดิต-เงินสด.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/บริการ-บัตรเครดิต-สินเชื่อ-เงิน-หวย-เลข-ดวง-พริตตี้-1.gif
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/บัตรเครดิต-สินเชื่อ-โอนหนี้-ธนาคาร-.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/โอนหนี้-บัตรเครดิต-เงิน-ธนาคาร.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/พริตตี้-บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล-โอนหนี้.png
http://xn--42co0aebx5chlf1e2b4c6a7nfc8j8d.com/wp-content/uploads/2017/06/หัวใจ-การบริการ-บัตรเครดิต-สินเชื่อ-โอนหนี้-บัตรกดเงิน.gif
ธนาคาร-สถาบันการเงิน-บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล-โอนหนี้
เงินด่วน ธนาคาร สินเชื่อ โอนหนี้ เงิน
"แชร์นะค่ะ"